LU1

LU1 – Wall mirror.

Height: 500mm
Standard width: 400, 500, 600, 800, 900, 1200mm

NOTICE!!!

W przypadku zamawiania panelu pod lustro z płyty MDF, za pomocą konfiguratora, należy posłużyć się wymiarami:

500mm x WIDTH
Cabinet price
group 1
Cabinet price
group 2
Cabinet price
group 3
Cabinet price
group 4
Vinyl Wrapped Doors
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Vinyl Wrapped Doors