Flaga Wielkiej Brytani

Flaga Polski

Flaga Unii Europejskiej  Unia Europejska

Nazwa Beneficjenta:

DREWKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer Projektu:

PBAR.02.01.00-00-0624/23

Tytuł Projektu:

Wsparcie firmy dotkniętej skutkami brexit poprzez zakup środka trwałego umożliwiającego zmianę sposobów dystrybucji produktów na rynku Zjednoczonego Królestwa.

Cele i planowane efekty projektu:

Projekt dotyczy inwestycji w nowy środek trwały w postaci urządzenia wykrawającego tekturę, niezbędnego do realizacji przyjętego nowego modelu sprzedażowego na rynek Zjednoczonego Królestwa. Inwestycja wpłynie na odnowienie współpracy poprzez:

a)

Umożliwienie sprzedaży i bezpiecznej dystrybucji mebli produkowanych przez DREWKOL do klientów indywidualnych poprzez możliwość produkcji zindywidualizowanych opakowań, zaprojektowanych na wymiar, zgodnie z charakterem zamówienia.

b)

Przyspieszenie realizacji

c)

Optymalizację kosztów dystrybucji, opakowania dostosowywane wymiarem do zawartości zajmują mniejszą powierzchnię od każdych standardowych co sprzyja optymalizacji kosztów kurierskich.

d)

Zapewnienie wysokiej jakości obsługi, dzięki precyzyjnemu systemowi pakowania zminimalizowane/wyeliminowane zostanie ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu co może generować straty oraz niezadowolenie i zawiedzenie klienta.

e)

Zmniejszenie zużycia zasobów, poprzez zautomatyzowaną produkcję opakowań, która zakłada ergonomiczne wykorzystywanie arkuszy tektury, dostosowane do projektu.

Całkowita wartość projektu:

227 000,00 EUR

Kwota dofinansowania:

195 384,00 EUR